Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, heinäkuu

Julkaistu: 28.12.2009

Kuluttajien luottamus vahvistui joulukuussa

Kuluttajien usko talouteen on jälleen lujittunut marraskuun pienen notkahduksen jälkeen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 14,4, kun se marraskuussa oli 10,9 ja lokakuussa 12,3. Joulukuussa kuluttajien luottamus oli samalla hieman parempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin ja vahvinta yli kahteen vuoteen. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 16. joulukuuta 1 475 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää paranivat joulukuussa edelliskuuhun verrattuna. Odotukset omista säästämismahdollisuuksista ja Suomen taloudesta olivat hyvin valoisat. Omaan talouteen luotettiin yleensäkin, vaikka uhka jäädä työttömäksi arvioitiin edelleen melko suureksi. Lisäksi kuva myös yleisestä työttömyydestä pysyi synkkänä, mutta pessimismi sen suhteen väheni merkittävästi. Kuluttajat pitivät ajankohtaa joulukuussa otollisena lainanotolle ja etenkin kestotavaroiden ostamiselle.

Kuluttajien näkemykset taloudesta joulukuussa 2009, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Joulukuu
 2008
Marraskuu
2009
Joulukuu
2009
Näkymä**
Kuluttajien luottamusindikaattori 12,9 21,8 -6,5 -6,5 10,9 14,4 +/-
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,1 14,1 2,3 3,2 7,4 8,9 +/-
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
36,4 52,0 10,9 49,0 47,8 50,7 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,3 21,7 -27,1 -27,1 18,2 19,8 ++
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
1,8 27,6 -51,1 -51,1 -29,8 -21,8 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 2,1 2,0 1,9  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
0,7 7,6 -18,8 -10,7 -11,4 -9,7 -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,8 35,1 14,7 31,3 32,0 33,7 +
Ajankohdan otollisuus
kestotavaroiden ostamiselle
20,7 41,8 -14,2 -7,7 35,2 39,8 ++
Ajankohdan otollisuus
säästämiselle
10,8 36,8 -19,6 25,6 8,4 10,4 +/-
Ajankohdan otollisuus
lainanotolle
18,2 42,0 -47,1 -27,8 26,6 28,5 +
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Joulukuussa 54 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 15 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten hyvin pessimistiset 16 ja 57 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 26 prosenttia kuluttajista ja vain 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 21 ja 16 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista 17 prosenttia odotti joulukuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 54 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 13 ja 62 prosenttia ja synkimmillään viime vuoden joulukuussa 6 ja 83 prosenttia. Vain 10 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 24 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Joulukuussa 41 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 25 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,9 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Joulukuussa 57 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Viime vuoden joulukuussa näin ajatteli 70 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 68 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi joulukuussa kannattavaksi 70 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten vain 27 prosenttia. Joulukuussa aiempaa useampi eli 15 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 60 prosenttia piti joulukuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Tätä mieltä oli vuosi sitten vain 35 prosenttia kuluttajista. Kulutusaikeet olivat joulukuussa enimmäkseen maltillisia, mutta monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi viihde-elektroniikan ja harrastusvälineiden hankintaan sekä matkailuun seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden joulukuussa 14 ja 7 prosenttia.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-12/2009

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua 10/1995-12/2009

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, marraskuu 2009*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, November 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2009, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajien luottamus 2009, joulukuu (pdf 363.6 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 28.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/12/kbar_2009_12_2009-12-28_tie_001.html