Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2019, joulukuu

Julkaistu: 27.1.2011

Kuluttajien luottamus vahvistui tammikuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on elpynyt hieman joulukuun notkahduksesta. Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 16,6, kun se joulukuussa oli 13,5 ja marraskuussa 20,8. Tammikuussa luottamus oli samalla jonkin verran vahvempi kuin vuotta aikaisemmin ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 19. tammikuuta 1 433 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä vahvistuivat tammikuussa selvästi edelliskuuhun verrattuna. Sen sijaan kuluttajien arviot omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan heikkenivät hieman, mutta pysyivät säästämisen osalta edelleen valoisina. Tammikuussa kuluttajat pitivät lainanottoa ja varsinkin kestotavaroiden ostamista kannattavampana kuin kuukautta aiemmin..

Tammikuussa 40 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 18 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat joulukuussa 32 ja 26 prosenttia ja vuosi sitten 57 ja 14 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti tammikuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 12 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajista 34 prosenttia odotti tammikuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana ja 26 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat aiemmin synkät: joulukuussa 26 ja 35 prosenttia ja vuosi sitten 19 ja 51 prosenttia.

Tammikuussa 18 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 14 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämäkin osuudet olivat vuosi sitten synkät: 10 ja 26 prosenttia. Tammikuussa 43 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 25 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat tammikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,1 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli viime vuoden tammikuussa 1,9 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Tammikuussa 66 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten tätä mieltä oli 56 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 67 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle. Suosittujen määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat sijoitusrahastot ja vakuutukset.

Lainan ottamisen arvioi tammikuussa kannattavaksi 68 prosenttia kuluttajista. Tammikuussa 13 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 51 prosenttia piti tammikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli joulukuussa 45 prosenttia ja vuosi sitten 59 prosenttia. Monet kotitaloudet suunnittelivat tammikuussa käyttävänsä rahaa esimerkiksi matkailuun tai harrastusvälineiden hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden tammikuussa 15 ja 8 prosenttia.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 01/2010 12/2010 01/2011 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 14,5 13,5 16,6 +
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 9,1 14,1 2,3 10,2 9,3 8,3 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana (saldoluku) 37,2 52,0 10,9 44,7 48,8 44,2 +
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 5,3 25,3 -27,1 21,7 1,7 10,1 +
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 1,4 27,6 -51,1 -18,7 -5,8 3,8 +/-
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,1 4,6 0,6 1,9 3,0 3,1  
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 21,3 41,8 -14,2 38,2 17,9 27,5 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,2 36,8 -19,6 8,6 17,7 19,9 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 18,5 42,0 -47,1 23,2 19,6 22,5 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä-sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan myöhemmin EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2011, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (443,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. tammikuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/01/kbar_2011_01_2011-01-27_tie_001_fi.html