Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, tammikuu

Julkaistu: 27.9.2016

Kuluttajien luottamus kohentunut viime vuodesta

Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 14,4, kun se elokuussa oli 15,7 ja heinäkuussa 13,1. Viime vuoden syyskuussa luottamusindikaattori sai arvon 4,2. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–20. syyskuuta 1 202 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain arvio omista säästämismahdollisuuksista heikkeni syyskuussa elokuuhun verrattuna. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta pysyivät suunnilleen ennallaan, ja näkemys yleisestä työttömyydestä parani hieman. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna luottamusindikaattorin osatekijät säästämistä lukuun ottamatta vahvistuivat syyskuussa selvästi.

Syyskuussa kuluttajien odotus Suomen taloudesta oli valoisa. Sen sijaan odotus kuluttajan omasta taloudesta oli vaisuhko ja yleisestä työttömyydestä pitkän ajan keskimääräisellä tasolla. Omia säästämismahdollisuuksiaan seuraavan 12 kuukauden aikana kuluttajat pitivät hyvinä.

Kuluttajat pitivät syyskuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle mutta ei säästämiselle. Työllisten kuluttajien kokema työttömyyden uhka oli syyskuussa pitkän ajan keskitasolla.

Oma ja Suomen talous

Syyskuussa 39 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 19 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten syyskuussa 24 ja 36 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti syyskuussa 25 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 28 prosenttia odotti syyskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 30 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 28 ja 33 prosenttia ja vuosi sitten 12 ja 61 prosenttia.

Työllisistä 13 prosenttia uskoi syyskuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 20 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 23 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat syyskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 47 prosenttia piti syyskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Yleiset rahankäyttöaikeet olivat edelleen maltilliset. Kotitalouksista 16 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton ja 6 prosenttia asunnon vuoden sisällä. Syyskuussa 19 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Säästäminen ja lainanotto

Syyskuussa 52 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi syyskuussa kannattavaksi 70 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 12 prosenttia harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Syyskuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät ja eläkeläiset.

Laitteiden yleisyys kotitalouksissa elokuussa

Elokuussa jo 88 prosentilla 15–84-vuotiaiden kotitalouksista oli käytössään tietokone ja 90 prosentilla internet-yhteys. Taulutietokoneen eli tabletin oli hankkinut 52 prosenttia kotitalouksista. Kotitalouksista 75 prosenttia omisti vähintään yhden älypuhelimen ja 17 prosenttia jotain puettavaa tietotekniikkaa kuten aktiivisuusrannekkeen tai älykellon.

Älytelevisiota katseltiin elokuussa 28 prosentissa kotitalouksista. Yhtä monesta kotitaloudesta löytyi pelikonsoli ja 3 prosentista jopa kauko-ohjattava kamerakopteri. Henkilöauton omisti elokuussa 80 prosenttia kotitalouksista. Lisää laitteiden yleisyystietoa liitekuvioissa 12–15 sekä tietokantataulukossa.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 09/2015 08/2016 09/2016 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 4,2 15,7 14,4 +
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 4,8 8,2 7,1 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,2 25,3 -27,1 -9,5 9,7 9,2 +
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,5 1,4 1,3  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -4,1 27,6 -51,1 -28,3 -3,9 -1,7 =
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,4 7,6 -18,8 -3,7 -1,5 -3,1 =
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,3 41,8 -14,2 15,5 24,4 21,4 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,4 36,8 -19,6 5,2 9,4 3,7 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,3 42,0 -47,1 14,3 31,7 29,5 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,4 52,2 10,9 49,7 48,8 42,9 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2016, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (530,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. syyskuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/09/kbar_2016_09_2016-09-27_tie_001_fi.html