Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, tammikuu

Julkaistu: 28.11.2016

Kuluttajien luottamus vahvinta yli viiteen vuoteen – oma talous epäilyttää

Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 17,6, kun se lokakuussa oli 15,8 ja syyskuussa 14,4. Luottamus talouteen oli viimeksi yhtä vahvaa keväällä 2011. Viime vuoden marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon 4,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–18. marraskuuta 1 230 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset yleisestä työttömyydestä ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat marraskuussa hieman lokakuuhun verrattuna. Arviot omasta ja Suomen taloudesta pysyivät suunnilleen ennallaan. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kaikki osatekijät vahvistuivat marraskuussa selvästi.

Marraskuussa kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta ja pitkästä aikaa myös työttömyyskehityksestä olivat optimistiset. Sen sijaan odotus kuluttajan omasta taloudesta oli melko vaisu. Taloutensa säästämismahdollisuuksia seuraavan 12 kuukauden aikana kuluttajat pitivät kuitenkin hyvinä.

Kuluttajat pitivät marraskuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle mutta ei säästämiselle. Työllisten kuluttajien kokema omakohtainen työttömyyden uhka väheni hieman marraskuussa lokakuuhun ja vuoden takaiseen verrattuna.

Oma ja Suomen talous

Marraskuussa 42 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 16 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten marraskuussa 30 ja 29 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti marraskuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten osuudet olivat 23 ja 13 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 34 prosenttia odotti marraskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 27 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 30 ja 32 prosenttia ja vuosi sitten synkät 11 ja 63 prosenttia.

Työllisistä 15 prosenttia uskoi marraskuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 18 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 23 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat marraskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vuosi sitten 1,3 prosenttia. Sen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 47 prosenttia piti marraskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Yleiset rahankäyttöaikeet olivat edelleen maltilliset. Kotitalouksista 17 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon vuoden sisällä. Marraskuussa 20 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Säästäminen ja lainanotto

Marraskuussa 51 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 58 prosenttia. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi marraskuussa kannattavaksi 71 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 62 prosenttia. Kotitalouksista 13 prosenttia harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Marraskuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta Pohjois-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät ja eläkeläiset.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 11/2015 10/2016 11/2016 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 4,7 15,8 17,6 ++
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,3 14,1 2,3 5,7 8,0 7,4 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,2 25,3 -27,1 -1,9 11,4 12,0 +
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 1,3 1,5 1,6  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -4,1 27,6 -51,1 -30,5 -2,0 2,4 +
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,5 7,6 -18,8 -5,9 -3,2 -0,5 =
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,3 41,8 -14,2 15,0 22,4 25,2 +
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,4 36,8 -19,6 8,0 8,3 3,5 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,4 42,0 -47,1 19,6 31,3 30,8 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,4 52,2 10,9 45,4 45,6 48,7 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2016, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (472,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. marraskuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2016/11/kbar_2016_11_2016-11-28_tie_001_fi.html