Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, lokakuu

Julkaistu: 27.3.2019

Kuluttajien luottamus vakaalla tasolla

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui maaliskuussa ja on hyvällä tasolla. Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 16,1 kun se helmikuussa oli 15,5 ja tammikuussa 17,2. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon 24,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–19. maaliskuuta 1 205 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien odotus sekä omasta että Suomen taloudesta vahvistui maaliskuussa helmikuuhun verrattuna. Kuva omasta taloudesta oli hyvällä tasolla, kun taas näkemys Suomen talouden tulevaisuudesta oli vahvistumisesta huolimatta hieman pessimistinen. Arvio yleisestä työttömyyskehityksestä heikkeni hieman mutta oli edelleen luottavaisella tasolla. Odotukset omista säästämismahdollisuuksista pysyivät ennallaan ja olivat hyvin optimistiset.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden ainoastaan näkemys säästämismahdollisuuksista parani maaliskuussa. Muut osatekijät omaa taloutta lukuun ottamatta heikkenivät vuodessa selvästi.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajat arvioivat maaliskuussa kotitaloutensa rahatilanteen erittäin hyväksi. Työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla edelleen vähentynyt selvästi. Ajankohtaa pidettiin otollisena säästämiselle ja lainanotolle mutta ei erityisen hyvänä kestotavaroiden ostamiselle. Rahankäyttöaikeet vuoden sisällä kestotavaroihin heikkenivät maaliskuussa helmikuuhun ja viime vuoteen verrattuna.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Maaliskuussa luottamus talouteen oli vahvinta Länsi-Suomessa (luottamusindikaattori 17,6) ja pääkaupunkiseudulla (17,1). Heikointa luottamus oli Itä-Suomessa (9,9). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt (24,3) ja yrittäjät (24,2) olivat optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (4,6) ja työttömät (9,9).

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat: oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet (kaikki koskien seur. 12 kuukautta). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Kuluttajabarometriin monia muutoksia toukokuussa

Kuluttajabarometrin nimi, tiedonkeruutapa, otosasetelma ja tietosisältö muuttuvat toukokuusta lähtien. Muutoksista löytyy tarkempaa tietoa tilaston verkkosivuilta .


Lähde: Kuluttajabarometri 2019, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Parikka 029 551 3276, Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (453,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/03/kbar_2019_03_2019-03-27_tie_001_fi.html