Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, lokakuu

Julkaistu: 29.4.2019

Kuluttajien luottamus ennallaan huhtikuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on pysytellyt jo puolisen vuotta samalla kohtuullisella tasolla. Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 15,7, kun se maaliskuussa oli 16,1 ja helmikuussa 15,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,7. Vuotta aikaisemmin huhtikuussa luottamusindikaattori sai selvästi korkeamman arvon 23,2. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–17. huhtikuuta 1 143 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain kuluttajien odotus Suomen taloudesta koheni hieman huhtikuussa maaliskuuhun verrattuna. Kuva maan talouskehityksestä oli kuitenkin edelleen synkähkö. Luottamusindikaattorin muut kolme osatekijää heikkenivät jokainen hieman huhtikuussa. Arvio omasta taloudesta säilyi silti kohtuullisena ja säästämismahdollisuuksista erinomaisena. Myös odotus työttömyyden vähenemisestä oli yhä myönteinen.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden vain näkemys säästämismahdollisuuksista parani huhtikuussa. Muut osatekijät heikkenivät vuodessa, odotus Suomen yleisestä taloudesta merkittävästi.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kotitaloutensa rahatilanteen kuluttajat arvioivat huhtikuussa erittäin hyväksi. Työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla yhä jonkin verran vähentynyt viime aikoina. Ajankohtaa pidettiin hyvin otollisena säästämiselle mutta hyvänä myös lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle. Rahankäyttöaikeet vuoden sisällä kestotavaroihin osoittivat huhtikuussa pientä piristymistä varsinkin maaliskuuhun verrattuna.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Huhtikuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori 17,0) ja Pohjois-Suomessa (16,9) ja heikointa Itä-Suomessa (10,4). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia (25,0). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (4,3).

Kuluttajabarometriin monia muutoksia toukokuussa

Kuluttajabarometrin nimi, tiedonkeruutapa, otosasetelma ja tietosisältö muuttuvat toukokuusta lähtien. Muutoksista löytyy tarkempaa tietoa tilaston verkkosivuilta .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat: oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet (kaikki koskien seur. 12 kuukautta). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajabarometri 2019, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (453,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/04/kbar_2019_04_2019-04-29_tie_001_fi.html