Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kivihiilen kulutus 2020, kesäkuu

Julkaistu: 28.8.2015

Kivihiilen kulutus väheni 24 prosenttia tammi-kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni 24 prosenttia tammi-kesäkuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 1,5 miljoonaa tonnia, mikä vastaa energiasisällöltään noin 38 petajoulea. Verrattuna 2000-luvun tammi-kesäkuun keskiarvoon kivihiilen kulutus oli nyt 41 prosenttia pienempää.

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia
Vuosien 2014 ja 2015 tiedot ovat ennakollisia.

Eniten kivihiilen kulutus putosi sähkön erillistuotantolaitoksissa, kaikkiaan 57 prosenttia. Tähän vaikuttivat lauha talvi ja erityisesti sateinen alkukesä, jotka osaltaan johtivat sähkön pörssihinnan selvään laskuun.

Kivihiilen kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Osa vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Myös Pohjoismaiden vesitilanne vaikuttaa erityisesti sähkön erillistuotannon kysyntään. Samoin siihen voivat vaikuttaa vaihtelevat tuulivoiman tuotantomäärät. Peräkkäisten vuosien kivihiilen kulutuksen muutoksesta ei siten pysty päättelemään pidemmän ajanjakson kulutuksen kehitystä.

Kivihiilivarastot olivat 3,4 miljoonaa tonnia kesäkuun 2015 lopussa, eli 5 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin.


Lähde: Kivihiilen kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 28.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kivihiilen kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2561. kesäkuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kivih/2015/06/kivih_2015_06_2015-08-28_tie_001_fi.html