Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kivihiilen kulutus 2020, kesäkuu

Julkaistu: 28.1.2016

Kivihiilen kulutus alimmillaan yli kolmeen vuosikymmeneen vuonna 2015

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni viime vuonna 26 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 2,6 miljoonaa tonnia, joka vastaa energiasisällöltään 66 petajoulea. Kivihiilen kulutus on ollut näin alhaisella tasolla viimeksi 1980-luvun alussa. 2000-luvun keskiarvoon verrattuna kivihiilen kulutus oli 45 prosenttia alhaisempi.

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia
Vuoden 2015 tiedot ovat ennakollisia.

Eniten kivihiilen kulutus putosi sähkön erillistuotantolaitoksissa. Kivihiilen käytön kannattavuutta heikensi sähkön tukkuhinnan selkeä lasku Pohjoismaisessa sähköpörssissä, mistä johtuen kotimaista sähkön erillistuotantoa korvattiin sähkön tuonnilla. Hyvä vesivoiman saatavuus ja lisääntynyt tuulivoiman tuotanto syrjäyttivät sähkömarkkinoilta tuotantokustannuksiltaan kalliimpia tuotantomuotoja, erityisesti hiililauhdetta. Kaksi hiililauhdelaitosta siirrettiinkin kesällä pitkäaikaiseen säilöntään kannattavuusongelmien takia. Lämmin sää puolestaan vähensi kivihiilen kysyntää myös yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Kivihiilen kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Osa vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Tilastovuosien välistä eroa selittävät säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä Pohjoismaiden vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön erillistuotannon kysyntään. Peräkkäisten vuosien kivihiilen kulutuksen muutoksesta ei siten pysty päättelemään pidemmän ajanjakson kulutuksen kehitystä.

Kivihiilivarastot olivat 3,5 miljoonaa tonnia joulukuun 2015 lopussa, eli 14 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin.


Lähde: Kivihiilen kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (220,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 28.01.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kivihiilen kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2561. joulukuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kivih/2015/12/kivih_2015_12_2016-01-28_tie_001_fi.html