Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kivihiilen kulutus 2020, kesäkuu

Julkaistu: 26.1.2017

Kivihiilen kulutus kasvoi 31 prosenttia vuonna 2016

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus kasvoi viime vuonna 31 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 3,3 miljoonaa tonnia, joka vastaa energiasisällöltään 81 petajoulea. Suuren vuosimuutoksen taustalla on ennen kaikkea edellisvuoden ennätyksellisen alhainen kivihiilen käyttö. Viime vuonna kivihiiltä kului käytön kasvusta huolimatta 30 prosenttia vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin.

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia
Vuoden 2016 tiedot ovat ennakollisia.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kivihiiltä kulutettiin 48 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kivihiilen kulutuksen suhteellinen kasvu oli viime vuonna suurta johtuen lähinnä edellisvuoden ennätysalhaisesta kulutuksesta. Edelleen kivihiilen kulutus oli selvästi pienempää pidemmän ajan keskiarvoihin verrattuna ja kulutuksen trendi onkin ollut laskeva jo reilun 10 vuoden ajan.

Suurin osa Suomessa kulutetusta kivihiilestä käytetään sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Kivihiilen käyttö sähkön erillistuotannossa on vähentynyt viime vuosina selvästi, koska hiililauhdevoimalaitoksia on poistettu käytöstä.

Kivihiilen kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Osa vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Tilastovuosien välistä eroa selittävät säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä Pohjoismaiden vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään. Peräkkäisten vuosien kivihiilen kulutuksen muutoksesta ei siten pysty päättelemään pidemmän ajanjakson kulutuksen kehitystä.

Kivihiilivarastot olivat 2,6 miljoonaa tonnia joulukuun 2016 lopussa, eli 27 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin.


Lähde: Kivihiilen kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (219,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 26.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kivihiilen kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2561. joulukuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kivih/2016/12/kivih_2016_12_2017-01-26_tie_001_fi.html