Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2015

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Ei toiminnassa Uudelleen toiminnassa Opiskelijoita 1)
11 Peruskoulut 2 397 -102 5 -72 -36 -1 2 526 800
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 85 -14 1 -7 -8 - - 4 700
15 Lukiot 350 -16 1 -7 -10 - - 113 100
19 Perus- ja lukioasteen koulut 41 - - - - - - 27 800
21 Ammatilliset oppilaitokset 102 -3 1 -1 -3 - - 169 700
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 6 - - - - - - 5 300
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 29 -3 - -1 -2 - - 34 200
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 26 - - - - - - 37 000
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - - - - - - 200
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 6 -6 - -2 -4 - - ..
41 Ammattikorkeakoulut 26 - - - - - - 143 600
42 Yliopistot 14 - - - - - - 160 700
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - - - - - - 900
61 Musiikkioppilaitokset 86 -1 - -1 - - - 64 000
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - - - - - - 5 200
63 Kansanopistot 76 -1 - - -1 - - 17 400
64 Kansalaisopistot 185 0 1 - -1 - - 495 000
65 Opintokeskukset 12 1 1 - - - - 33 100
66 Kesäyliopistot 20 - - - - - - 28 800
99 Muut oppilaitokset 6 - - - - - - 500
Yhteensä 3 483 -145 10 -91 -65 -1 2 1 868 000
1) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2015 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2015, Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2015/kjarj_2015_2016-02-11_tau_001_fi.html