Liitetaulukko 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2014 ja 2015

Koulutussektorit Opiskelijat 2014 Opiskelijat 2015 1) Muutos (%)
Yhteensä 1 273 130 1 279 543 1
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 542 932 546 065 1
Aikuisten perus- ja lisäopetus 2 112 2 220 5
Lukiokoulutus 103 914 101 900 -2
Ammatillinen koulutus 321 731 325 000 1
Ammattikorkeakoulutus 138 682 143 633 3
Yliopistokoulutus 163 759 160 725 -2
1) Lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2015, Liitetaulukko 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2014 ja 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2015/kjarj_2015_2016-02-11_tau_005_fi.html