Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2019 (Taulukkoa on korjattu 8.5.2020)

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos yhteensä Uusia Lakkautettuja Yhdistyneitä Ei toiminnassa Uudelleen toiminnassa Opiskelijoita 1)
11 Peruskoulut 2 187 -49 7 -28 -24 -4 - 550 400
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 63 -7 2 -3 -6 - - 4 200
15 Lukiot 335 -1 2 -1 -2 - - 112 200
19 Perus- ja lukioasteen koulut 42 1 1 - - - - 28 600
21 Ammatilliset oppilaitokset 84 0 1 -1 - - - 194 500
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 5 - - - - - - 5 500
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 19 -2 - -2 - - - 13 000
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 10 -4 - - -4 - - 19 700
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - - - - - - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 6 - - - - - - ..
41 Ammattikorkeakoulut 25 - - - - - - 146 100
42 Yliopistot 13 -1 1 - -2 - - 159 200
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - - - - - - 900
61 Musiikkioppilaitokset 84 - - - - - - 60 900
62 Liikunnan koulutuskeskukset 13 - - - - - - 19 200
63 Kansanopistot 73 1 1 - - - - 15 900
64 Kansalaisopistot 177 -1 - - -1 - - 472 300
65 Opintokeskukset 12 - - - - - - 31 700
66 Kesäyliopistot 19 - - - - - - 26 000
99 Muut oppilaitokset 6 - - - - - - 1 000
Yhteensä 3 175 -63 15 -35 -39 -4 - 1 861 600
1) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2019 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta.
2) Lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja.

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2019, Liitetaulukko 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2019 (Taulukkoa on korjattu 8.5.2020) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2019/kjarj_2019_2020-02-12_tau_001_fi.html