Liitetaulukko 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2018 ja 2019

Koulutussektorit Opiskelijat 2018 Opiskelijat 2019 1) Muutos (%)
Yhteensä 1 286 663 1 296 083 1
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 560 503 564 100 1
Aikuisten perus- ja lisäopetus 5 013 5 183 3
Lukiokoulutus 103 400 104 000 1
Ammatillinen koulutus 322 296 327 200 2
Ammattikorkeakoulutus 142 022 142 100 0
Yliopistokoulutus 153 429 153 500 0
1) Lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja.

Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2019, Liitetaulukko 5. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2018 ja 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2019/kjarj_2019_2020-02-12_tau_005_fi.html