Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2019, elokuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2014-04-14)
G Koko kauppa 09/2013 -0,5 0,1 0,6
10/2013 0,2 -0,2 -0,4
11/2013 -3,6 -4,1 -0,5
12/2013 0,4 0,7 0,3
01/2014 1,3 1,3 0,0
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus 09/2013 5,6 5,0 -0,6
10/2013 8,5 7,0 -1,5
11/2013 -0,6 -2,0 -1,4
12/2013 1,3 0,1 -1,2
01/2014 13,4 13,3 -0,1
46 Tukkukauppa 09/2013 -1,4 -0,5 0,9
10/2013 -1,5 -2,0 -0,5
11/2013 -6,1 -6,0 0,1
12/2013 1,4 2,2 0,8
01/2014 -1,7 -0,8 0,9
47 Vähittäiskauppa 09/2013 -0,6 -0,4 0,2
10/2013 0,8 0,6 -0,2
11/2013 0,2 -1,1 -1,3
12/2013 -1,4 -1,6 -0,2
01/2014 2,1 0,5 -1,6
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 09/2013 0,5 0,5 0,0
10/2013 2,4 3,0 0,6
11/2013 1,3 0,9 -0,4
12/2013 0,2 0,3 0,1
01/2014 4,3 3,6 -0,7
Tavaratalokauppa (4719) 09/2013 -3,6 -3,7 -0,1
10/2013 0,6 0,8 0,2
11/2013 0,9 0,9 0,0
12/2013 -1,7 -2,4 -0,7
01/2014 3,8 3,2 -0,6
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Kauppa yhteensä (G) 2010 -0,3 0,9
2011 -0,8 1,1
2012 -0,7 0,9
Autokauppa (45) 2010 -1,5 2,9
2011 -2,6 2,6
2012 0,6 2,3
Tukkukauppa (46) 2010 0,1 1,0
2011 -0,5 1,2
2012 -0,8 1,1
Vähittäiskauppa (47) 2010 -0,6 0,8
2011 -1,1 1,1
2012 -0,7 0,9
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2010 -0,3 0,7
2011 -0,7 0,7
2012 -0,5 0,7
Tavaratalokauppa (4719) 2010 0,1 0,9
2011 -0,1 0,4
2012 0,1 0,4
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna.
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 14.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. helmikuu 2014, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2014/02/klv_2014_02_2014-04-14_rev_001_fi.html