Suomen virallinen tilasto

Koulutuksen talous

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Koulutuksen käyttömenot ennallaan vuonna 2016
9.5.2018
Koulutuksen käyttömenot olivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 12,2 miljardia euroa. Suurimman osuuden koulutuksen käyttömenoista muodostavat perusopetuksen kustannukset. Perusopetukseen käytettiin 4,7 miljardia euroa vuonna 2016. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat yliopistokoulutuksessa ja -tutkimuksessa, johon käytettiin 2,3 miljardia euroa ja ammatillisessa koulutuksessa, johon käytettiin 1,7 miljardia euroa.

Seuraava julkistus:
9.5.2019

Kuvaus: Koulutuksen taloustilasto sisältää koko koulutusjärjestelmän talous ja kustannustietoja. Koulutuksen taloustilasto laatii koulutusjärjestelmän kustannustiedot kansallisten luokittelujen lisäksi myös kansainvälisten luokitusten ja käsitteistöjen mukaisesti mahdollistaen niiden kansainvälisen raportoinnin ja vertailun. Tiedot laaditaan kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED:in ja kansainvälisten organisaatioiden (Unesco, OECD, Eurostat) UOE-koulutustilastokyselyn mukaisilla rajauksilla ja määrittelyillä. Tiedot saadaan pääosin hallinnollisista rekistereistä. Tiedot perustuvat opetustoimen valtionosuusjärjestelmässä olevien oppilaitosten osalta Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja kunnallisen esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen osalta Tilastokeskuksen kuntien taloustilaston yhteydessä tehtyyn erillistiedonkeruuseen opetuksen valtionosuusjärjestelmää varten. Yliopistojen tiedot perustuvat valtion keskuskirjanpidon aineistoon ja Tilastokeskuksen tiede, teknologia ja tutkimustilastojen keräämiin tietoihin yliopistojen tutkimusmenoista. Valtion opintotukimenotiedot ovat Kelan opintoetuustilastoista. Tiedot ovat julkisia.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: koulutus, koulutuskustannukset, koulutusmenot, oppilaitokset.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/index.html