Tästä julkaisusta on olemassa korjattu / laajennettu painos. Tuorein painos: Kuntasektorin palkat 2019

Liitetaulukko 2a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 2019

Sopimusala Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 415 356 357 759 3 179 2 907
Ylempi perusaste 15 327 12 316 2 462 2 357
Toinen aste 150 752 126 419 2 581 2 488
Erikoisammattikoulutusaste 5 474 4 883 2 854 2 777
Alin korkea-aste 51 493 44 714 3 007 2 908
Alempi korkeakouluaste 91 424 78 877 3 091 2 959
Ylempi korkeakouluaste 95 362 86 017 4 162 3 892
Tutkijakoulutusaste 5 524 4 533 5 883 5 708
01 KVTES Yhteensä 311 555 263 090 2 872 2 738
Ylempi perusaste 13 276 10 478 2 371 2 320
Toinen aste 136 597 113 230 2 539 2 470
Erikoisammattikoulutusaste 4 321 3 775 2 730 2 654
Alin korkea-aste 47 235 40 767 2 960 2 876
Alempi korkeakouluaste 79 449 67 900 2 999 2 891
Ylempi korkeakouluaste 28 956 25 500 3 865 3 618
Tutkijakoulutusaste 1 721 1 440 4 994 4 622
02 OVTES Yhteensä 62 630 58 665 3 852 3 823
Ylempi perusaste 257 227 3 058 3 025
Toinen aste 2 160 1 895 2 928 2 847
Erikoisammattikoulutusaste 447 429 3 544 3 583
Alin korkea-aste 1 620 1 424 3 519 3 605
Alempi korkeakouluaste 6 870 6 136 3 558 3 666
Ylempi korkeakouluaste 50 513 47 845 3 926 3 870
Tutkijakoulutusaste 763 709 4 350 4 258
03 Tekniset Yhteensä 23 377 22 154 3 245 3 177
Ylempi perusaste 1 407 1 275 2 532 2 450
Toinen aste 10 968 10 422 2 784 2 670
Erikoisammattikoulutusaste 706 679 3 049 3 007
Alin korkea-aste 2 569 2 458 3 497 3 482
Alempi korkeakouluaste 4 780 4 560 3 751 3 703
Ylempi korkeakouluaste 2 835 2 655 4 268 4 162
Tutkijakoulutusaste 112 105 4 293 4 159
04 Lääkärit Yhteensä 16 891 13 006 6 169 6 148
Ylempi perusaste 242 205 5 431 5 604
Toinen aste 850 716 5 173 5 338
Alin korkea-aste 6 4         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 181 150 4 859 4 824
Ylempi korkeakouluaste 12 693 9 661 6 075 6 102
Tutkijakoulutusaste 2 919 2 270 7 001 6 965
05 Muut Yhteensä 903 844 3 147 3 064
Ylempi perusaste 145 131 3 088 3 063
Toinen aste 177 156 3 095 3 054
Alin korkea-aste 63 61 3 006 2 951
Alempi korkeakouluaste 144 131 2 955 2 799
Ylempi korkeakouluaste 365 356 3 284 3 214
Tutkijakoulutusaste 9 9         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 27.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2019, Liitetaulukko 2a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tau_003_fi.html