Tästä julkaisusta on olemassa korjattu / laajennettu painos. Tuorein painos: Kuntasektorin palkat 2019

Liitetaulukko 3. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2019

Toimialaluokitus 2008 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 415 356 357 759 3 179 2 907
Naiset 336 019 286 201 3 076 2 847
Miehet 79 337 71 558 3 573 3 309
0162 Kotieläintaloutta palveleva toiminta Yhteensä 2 533 1 550 2 683 2 676
Naiset 1 344 762 2 674 2 649
Miehet 1 189 788 2 692 2 696
5629 Henkilöstö- ja laitosruokalat Yhteensä 9 258 8 033 2 336 2 246
Naiset 8 550 7 414 2 337 2 244
Miehet 708 619 2 316 2 261
7112 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi Yhteensä 7 517 7 018 3 379 3 265
Naiset 3 616 3 305 3 182 2 875
Miehet 3 901 3 713 3 550 3 525
8110 Kiinteistönhoito Yhteensä 4 295 3 893 2 490 2 303
Naiset 1 877 1 631 2 275 2 121
Miehet 2 418 2 262 2 632 2 427
8121 Kiinteistöjen siivous Yhteensä 4 591 4 003 2 220 2 131
Naiset 4 171 3 613 2 193 2 122
Miehet 420 390 2 453 2 242
8411 Julkinen yleishallinto Yhteensä 17 812 15 934 3 452 2 993
Naiset 12 428 11 081 3 257 2 865
Miehet 5 384 4 853 3 889 3 448
8412 Terv.huollon, opet., kultt., muiden yhteiskuntapalv. hallint Yhteensä 17 257 14 722 3 236 2 868
Naiset 14 190 12 080 3 190 2 869
Miehet 3 067 2 642 3 438 2 862
8425 Palo- ja pelastustoimi Yhteensä 6 264 6 113 3 413 3 345
Naiset 848 798 3 341 3 349
Miehet 5 416 5 315 3 423 3 344
8520 Alemman perusasteen koulutus Yhteensä 36 931 30 460 3 462 3 539
Naiset 30 231 24 516 3 393 3 489
Miehet 6 700 5 944 3 731 3 719
8531 Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus Yhteensä 28 886 25 465 3 846 3 884
Naiset 21 386 18 575 3 763 3 827
Miehet 7 500 6 890 4 061 4 052
8532 Keskiasteen ammatillinen koulutus Yhteensä 13 382 12 203 3 794 3 897
Naiset 7 817 7 009 3 745 3 921
Miehet 5 565 5 194 3 859 3 887
8610 Terveydenhuollon laitospalvelut Yhteensä 81 244 68 644 3 416 3 096
Naiset 67 257 56 120 3 277 3 038
Miehet 13 987 12 524 4 034 3 428
8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Yhteensä 32 964 27 182 3 400 2 845
Naiset 29 823 24 484 3 256 2 824
Miehet 3 141 2 698 4 667 3 606
8690 Muut terveydenhuoltopalvelut Yhteensä 5 874 4 953 3 199 2 900
Naiset 5 215 4 363 3 151 2 871
Miehet 659 590 3 547 3 242
8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset Yhteensä 13 558 11 150 2 874 2 841
Naiset 12 689 10 378 2 877 2 845
Miehet 869 772 2 834 2 785
8720 Kehitysvamm., mielenterveys- ja päihdeongelm. asumispalv. Yhteensä 7 420 6 302 2 917 2 870
Naiset 6 161 5 145 2 915 2 875
Miehet 1 259 1 157 2 925 2 843
8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut Yhteensä 11 615 9 849 2 859 2 845
Naiset 10 891 9 182 2 864 2 850
Miehet 724 667 2 787 2 788
8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 2 753 2 465 3 044 2 997
Naiset 2 258 2 008 3 022 2 973
Miehet 495 457 3 139 3 153
8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 21 567 18 330 2 759 2 707
Naiset 20 023 16 981 2 767 2 716
Miehet 1 544 1 349 2 656 2 583
8891 Lasten päivähoitopalvelut Yhteensä 48 849 44 536 2 513 2 442
Naiset 47 447 43 245 2 511 2 443
Miehet 1 402 1 291 2 579 2 426
8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 14 274 12 005 3 008 2 818
Naiset 11 624 9 888 3 049 2 856
Miehet 2 650 2 117 2 821 2 631
9101 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Yhteensä 4 170 3 596 2 640 2 512
Naiset 3 308 2 820 2 654 2 525
Miehet 862 776 2 588 2 475

Lähde: Kuntasektorin palkat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 27.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2019, Liitetaulukko 3. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tau_006_fi.html