Tästä julkaisusta on olemassa korjattu / laajennettu painos. Tuorein painos: Kuntasektorin palkat 2019

Liitetaulukko 4. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 2019

Koulutusala Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 415 356 357 759 3 179 2 907
Naiset 336 019 286 201 3 076 2 847
Miehet 79 337 71 558 3 573 3 309
00 Yleissivistävä koulutus Yhteensä 8 529 6 963 2 935 2 621
Naiset 5 733 4 642 2 842 2 575
Miehet 2 796 2 321 3 112 2 779
01 Kasvatusalat Yhteensä 43 333 40 533 3 571 3 524
Naiset 35 682 33 208 3 488 3 441
Miehet 7 651 7 325 3 936 3 811
02 Humanistiset ja taideala Yhteensä 24 860 21 891 3 559 3 558
Naiset 19 691 17 230 3 530 3 551
Miehet 5 169 4 661 3 663 3 604
03 Yhteiskunnalliset alat Yhteensä 13 760 11 842 3 844 3 694
Naiset 11 544 9 793 3 740 3 672
Miehet 2 216 2 049 4 322 3 948
04 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Yhteensä 30 762 27 174 2 870 2 584
Naiset 26 689 23 485 2 786 2 561
Miehet 4 073 3 689 3 387 2 939
05 Luonnontieteet Yhteensä 8 656 8 012 4 055 4 003
Naiset 5 534 5 046 3 906 3 884
Miehet 3 122 2 966 4 301 4 220
06 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Yhteensä 4 537 4 094 3 240 2 995
Naiset 1 832 1 654 3 063 2 780
Miehet 2 705 2 440 3 356 3 163
07 Tekniikan alat Yhteensä 24 311 21 812 3 268 3 066
Naiset 8 017 6 884 3 081 2 756
Miehet 16 294 14 928 3 348 3 203
08 Maa- ja metsätalousalat Yhteensä 6 218 4 848 2 989 2 786
Naiset 3 813 2 855 2 900 2 711
Miehet 2 405 1 993 3 107 2 902
09 Terveys- ja hyvinvointialat Yhteensä 196 160 164 381 3 156 2 862
Naiset 174 831 145 465 3 057 2 833
Miehet 21 329 18 916 3 889 3 276
10 Palveluala Yhteensä 38 545 33 577 2 641 2 419
Naiset 31 336 26 831 2 495 2 339
Miehet 7 209 6 746 3 182 3 170
99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat Yhteensä 15 685 12 632 2 467 2 360
Naiset 11 317 9 108 2 423 2 329
Miehet 4 368 3 524 2 574 2 440

Lähde: Kuntasektorin palkat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 27.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2019, Liitetaulukko 4. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tau_007_fi.html