Tästä julkaisusta on olemassa korjattu / laajennettu painos. Tuorein painos: Kuntasektorin palkat 2019

Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan 2019

Ikäryhmä Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 415 356 357 759 3 179 2 907
Ylempi perusaste 15 327 12 316 2 462 2 357
Toinen aste 150 752 126 419 2 581 2 488
Erikoisammattikoulutusaste 5 474 4 883 2 854 2 777
Alin korkea-aste 51 493 44 714 3 007 2 908
Alempi korkeakouluaste 91 424 78 877 3 091 2 959
Ylempi korkeakouluaste 95 362 86 017 4 162 3 892
Tutkijakoulutusaste 5 524 4 533 5 883 5 708
Alle 20 Yhteensä 1 579 1 176 2 338 2 308
Ylempi perusaste 1 579 1 176 2 338 2 308
20 - 24 Yhteensä 11 259 9 272 2 546 2 525
Ylempi perusaste 836 616 2 389 2 378
Toinen aste 8 729 7 097 2 491 2 481
Erikoisammattikoulutusaste 5 4         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 1 656 1 526 2 809 2 722
Ylempi korkeakouluaste 33 29 3 196 3 139
25 - 29 Yhteensä 32 711 28 655 2 880 2 726
Ylempi perusaste 898 712 2 472 2 310
Toinen aste 13 893 11 673 2 644 2 498
Erikoisammattikoulutusaste 70 62 2 635 2 646
Alin korkea-aste 18 8         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 13 059 11 818 2 877 2 787
Ylempi korkeakouluaste 4 753 4 365 3 523 3 293
Tutkijakoulutusaste 20 17 4 413 4 215
30 - 34 Yhteensä 40 146 33 609 3 031 2 872
Ylempi perusaste 949 746 2 571 2 310
Toinen aste 13 550 11 135 2 544 2 458
Erikoisammattikoulutusaste 214 187 2 685 2 649
Alin korkea-aste 46 39 2 754 2 743
Alempi korkeakouluaste 14 680 12 025 2 961 2 847
Ylempi korkeakouluaste 10 478 9 281 3 660 3 439
Tutkijakoulutusaste 229 196 4 650 4 282
35 - 39 Yhteensä 46 837 38 585 3 155 2 965
Ylempi perusaste 1 029 835 2 595 2 342
Toinen aste 14 815 12 249 2 563 2 475
Erikoisammattikoulutusaste 419 370 2 775 2 712
Alin korkea-aste 117 95 2 725 2 617
Alempi korkeakouluaste 15 931 12 605 3 031 2 903
Ylempi korkeakouluaste 14 001 12 042 3 841 3 596
Tutkijakoulutusaste 525 389 5 052 4 931
40 - 44 Yhteensä 52 590 45 132 3 236 3 013
Ylempi perusaste 1 115 911 2 519 2 371
Toinen aste 15 566 13 276 2 565 2 467
Erikoisammattikoulutusaste 656 587 2 855 2 822
Alin korkea-aste 3 367 2 804 2 906 2 843
Alempi korkeakouluaste 15 133 12 740 3 091 2 954
Ylempi korkeakouluaste 15 902 14 164 3 990 3 779
Tutkijakoulutusaste 851 650 5 361 5 296
45 - 49 Yhteensä 52 120 46 631 3 285 2 990
Ylempi perusaste 1 447 1 220 2 488 2 375
Toinen aste 16 305 14 267 2 583 2 480
Erikoisammattikoulutusaste 741 695 2 884 2 805
Alin korkea-aste 8 586 7 564 2 968 2 878
Alempi korkeakouluaste 9 851 9 002 3 162 2 999
Ylempi korkeakouluaste 14 241 13 097 4 250 4 003
Tutkijakoulutusaste 949 786 5 639 5 593
50 - 54 Yhteensä 60 724 54 882 3 272 2 949
Ylempi perusaste 1 833 1 522 2 454 2 333
Toinen aste 21 256 18 594 2 593 2 490
Erikoisammattikoulutusaste 1 126 1 049 2 834 2 732
Alin korkea-aste 11 980 10 824 2 985 2 879
Alempi korkeakouluaste 8 843 8 264 3 204 3 033
Ylempi korkeakouluaste 14 677 13 749 4 401 4 131
Tutkijakoulutusaste 1 009 880 5 993 5 928
55 - 59 Yhteensä 65 706 58 178 3 230 2 906
Ylempi perusaste 2 510 2 070 2 433 2 361
Toinen aste 26 209 22 393 2 591 2 499
Erikoisammattikoulutusaste 1 339 1 200 2 891 2 815
Alin korkea-aste 14 353 12 827 3 015 2 912
Alempi korkeakouluaste 7 068 6 488 3 313 3 145
Ylempi korkeakouluaste 13 227 12 353 4 501 4 180
Tutkijakoulutusaste 1 000 847 6 309 6 256
60 - 64 Yhteensä 48 066 38 891 3 240 2 899
Ylempi perusaste 2 862 2 295 2 432 2 378
Toinen aste 19 189 14 803 2 589 2 502
Erikoisammattikoulutusaste 848 688 2 871 2 807
Alin korkea-aste 12 302 10 016 3 078 2 971
Alempi korkeakouluaste 4 751 4 050 3 520 3 461
Ylempi korkeakouluaste 7 345 6 391 4 775 4 360
Tutkijakoulutusaste 769 648 6 595 6 565
Yli 65 Yhteensä 3 618 2 748 3 646 3 102
Ylempi perusaste 269 213 2 549 2 440
Toinen aste 1 240 932 2 694 2 604
Erikoisammattikoulutusaste 56 41 3 091 3 044
Alin korkea-aste 724 537 3 093 2 976
Alempi korkeakouluaste 452 359 3 611 3 583
Ylempi korkeakouluaste 705 546 5 068 4 502
Tutkijakoulutusaste 172 120 6 925 7 239

Lähde: Kuntasektorin palkat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 27.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2019, Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tau_009_fi.html