Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuntatalous neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2018 Muutos, % 2018 Muutos, %
Tuloslaskelma:        
Toimintatuotot yhteensä 5 568 0,2 8 209 4,1
Myyntituotot 2 336 -0,8 7 494 3,9
Maksutuotot 761 -8,7 326 3,7
Tuet ja avustukset 204 -8,9 96 18,3
Muut toimintatuotot 2 267 5,6 293 6,5
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0   -1 -765,4
Valmistus omaan käyttöön 105 -11,4 3 32,5
Toimintakulut yhteensä 20 378 2,2 7 804 5,8
Henkilöstökulut 6 521 -1,8 3 467 4,1
Asiakaspalvelujen ostot 6 646 5,2 945 8,0
Muiden palvelujen ostot 3 351 3,6 1 719 6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 957 0,4 1 036 5,8
Avustukset 1 029 0,1 110 11,9
Muut toimintakulut 1 874 6,1 528 10,6
= Toimintakate (+/-) -14 705 3,1 407 -20,7
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.08.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 2. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/02/ktan_2018_02_2018-08-31_tau_002_fi.html