Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2020, marraskuu

Julkaistu: 20.1.2005

Kokonaistuotanto kasvussa marraskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,4 prosenttia marraskuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa taloudelle kasvusuuntaa.

Kokonaistuotannon määrä 1995 - 2004, trendi ja kausitasoitettu sarja

kuva

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto kasvoi 5,3 prosenttia vuoden 2003 marraskuusta

Kokonaistuotannon määrä nousi 5,3 prosenttia vuoden 2004 marraskuussa edellisvuoden marraskuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kaikki kuusi päätoimialaa kasvoivat. Vuoden 2004 marraskuussa oli kaksi työpäivää enemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotanto kasvoi noin 3,3 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

kuva

Teollisuustuotanto lisääntyi 7,8 prosenttia vuoden 2003 marraskuusta. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus kasvoi 21 prosenttia ja koko metalliteollisuuden tuotantomäärät 12 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto nousi 4 prosenttia. Muu tehdasteollisuus kasvoi 4 prosenttia ja energiahuolto prosentin.

Kaupan myyntimäärät kasvoivat peräti 10 prosenttia. Autokauppa ja tukkukauppa kasvoivat 12 prosenttia ja vähittäiskauppa 7 prosenttia.

Alkutuotannon määrä lisääntyi 5 prosenttia vuoden 2003 marraskuusta. Lihantuotanto kasvoi 9 prosenttia ja hakkuiden määrä nousi 7 prosenttia. Maidontuotanto väheni 3 prosenttia.

Liikenne lisääntyi 8 prosenttia. Rakentaminen kasvoi vajaat 2 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto oli vajaat 3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2003 marraskuussa.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2004, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Kokkinen (09) 1734 3355, Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 20.1.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. marraskuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2004/11/ktkk_2004_11_2005-01-20_tie_001.html