Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 15.2.2005

Kokonaistuotanto kasvussa joulukuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,9 prosenttia joulukuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa taloudelle kasvusuuntaa.

Kokonaistuotannon määrä 1995 - 2004, trendi ja kausitasoitettu sarja

kuva

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto kasvoi 5,9 prosenttia vuoden 2003 joulukuusta

Kokonaistuotannon määrä nousi 5,9 prosenttia vuoden 2004 joulukuussa edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta kaikki muut paitsi alkutuotanto kasvoivat. Vuoden 2004 joulukuussa oli yksi työpäivä enemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotanto kasvoi 5,1 prosenttia vuotta aiemmasta.

Teollisuustuotanto lisääntyi 12,6 prosenttia vuoden 2003 joulukuusta. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus kasvoi 28 prosenttia ja koko metalliteollisuuden tuotantomäärät vajaat 19 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto nousi 13 prosenttia. Muu tehdasteollisuus kasvoi vajaat 5 prosenttia ja energiahuolto vajaat 3 prosenttia.

Kaupan myyntimäärät kasvoivat liki 8 prosenttia. Autokauppa ja tukkukauppa kasvoivat 8 prosenttia ja vähittäiskauppa 6 prosenttia.

Alkutuotannon määrä väheni 3 prosenttia vuoden 2003 joulukuusta. Lihantuotanto kasvoi 5 prosenttia ja maidontuotanto väheni 3 prosenttia. Hakkuiden määrä oli edellisvuoden joulukuun tasolla.

Liikenne lisääntyi 7 prosenttia. Rakentaminen kasvoi 2 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto oli vajaat 3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2003 joulukuussa.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

kuva

Kokonaistuotanto kasvussa neljännellä neljänneksellä

Kausitasoitetun ja kalenterikorjatun (työ- ja kauppapäiväkorjaus) kokonaistuotannon ennakoidaan kasvaneen vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä noin 4,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Alkuperäisten tuotantomäärien mukaan tarkasteltuna muutoksen vuoden takaisesta neljänneksestä ennakoidaan olevan noin 4,3 prosenttia. Edellisestä neljänneksestä kausitasoitetun kokonaistuotannon ennakoidaan kasvaneen prosentin. Neljännesvuositilinpito ja vuosiennakko tarkempine bkt-tietoineen julkaistaan 28.2.2005.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2004, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 15.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. joulukuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2004/12/ktkk_2004_12_2005-02-15_tie_001.html