Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 21.3.2006

Kokonaistuotanto laski tammikuussa

Kokonaistuotannon määrä laski 1,4 prosenttia tammikuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2006, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 3,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 tammikuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 3,3 prosenttia vuoden 2006 tammikuussa edellisvuoden tammikuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan alkutuotanto laski. Vuoden 2006 tammikuussa oli yksi työpäivä enemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotannon määrä kasvoi 2,2 prosenttia.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto kasvoi alkuperäisten sarjojen mukaan 3,2 prosenttia vuoden 2005 tammikuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat reilut 6 prosenttia ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus vajaat 8 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski 2 prosenttia mutta energiahuolto kasvoi 8 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät laskivat prosentin edellisvuoden tasoltaan.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 9 prosenttia. Autokauppa kasvoi 9 prosenttia, tukkukauppa 10 prosenttia ja vähittäiskauppa 6 prosenttia.

Alkutuotanto laski 10 prosenttia vuoden 2005 tammikuun tasolta. Liikenne kasvoi 5 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi 2 prosenttia ja rakentaminen 5 prosenttia vuoden 2005 tammikuusta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2006, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 21.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. tammikuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/01/ktkk_2006_01_2006-03-21_tie_001.html