Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 12.5.2006

Kokonaistuotanto kasvoi maaliskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,7 prosenttia maaliskuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2006, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 5,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 maaliskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 5,2 prosenttia vuoden 2006 maaliskuussa edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kaikki kuusi päätoimialaa kasvoivat. Vuoden 2006 maaliskuussa oli kaksi työpäivää enemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotanto kasvoi 2,9 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto kasvoi alkuperäisten sarjojen mukaan 8 prosenttia vuoden 2005 maaliskuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat 15 prosenttia ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 9 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto pysyi edellisvuoden tasollaan mutta energiahuolto kasvoi 2 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat 6 prosenttia vuoden 2005 maaliskuusta.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 9 prosenttia. Autokauppa kasvoi 12 prosenttia, tukkukauppa 9 prosenttia ja vähittäiskauppa 8 prosenttia.

Alkutuotanto kasvoi 2 prosenttia vuoden 2005 maaliskuun tasolta. Muiden palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi 2 prosenttia ja rakentaminen 6 prosenttia vuotta aiemmasta. Liikenne kasvoi 5 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2006, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 12.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. maaliskuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/03/ktkk_2006_03_2006-05-12_tie_001.html