Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 20.6.2006

Kokonaistuotanto kasvoi huhtikuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,3 prosenttia huhtikuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2006, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 0,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 huhtikuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,6 prosenttia vuoden 2006 huhtikuussa edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna. Vuoden 2006 huhtikuussa oli kolme työpäivää vähemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotanto kasvoi 3,4 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto kasvoi alkuperäisten sarjojen mukaan 0,3 prosenttia vuoden 2005 huhtikuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat 3 prosenttia ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 12 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi 7 prosenttia ja energiahuolto 6 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät laskivat 9 prosenttia vuoden 2005 huhtikuusta.

Kaupan myyntimäärät pysyivät edellisvuoden vastinkuukauden tasollaan. Autokauppa laski 5 prosenttia, mutta vähittäiskauppa kasvoi 2 prosenttia.

Alkutuotanto laski 6 prosenttia vuoden 2005 huhtikuun tasolta. Muiden palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi 2 prosenttia ja rakentaminen prosentin vuotta aiemmasta. Liikenne laski 2 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2006, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 20.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. huhtikuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/04/ktkk_2006_04_2006-06-20_tie_001.html