Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 20.10.2006

Kokonaistuotanto laski elokuussa

Kokonaistuotannon määrä laski 0,7 prosenttia elokuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2006, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 4,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 elokuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 4,3 prosenttia vuoden 2006 elokuussa edellisvuoden elokuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan alkutuotanto laski.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto kasvoi alkuperäisten sarjojen mukaan 7,6 prosenttia vuoden 2005 elokuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat 11 prosenttia ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 12 prosenttia. Energiahuolto kasvoi 24 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät 2 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski 2 prosenttia vuoden 2005 elokuusta.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 7 prosenttia. Autokauppa kasvoi 7 prosenttia, tukkukauppa 9 ja vähittäiskauppa 5 prosenttia.

Liikenne kasvoi 5 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto ja rakentaminen lisääntyivät 2 prosenttia. Alkutuotanto laski 9 prosenttia edellisvuoden vastinkuukaudestaan.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2006, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 20.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. elokuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/08/ktkk_2006_08_2006-10-20_tie_001.html