Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 17.1.2007

Kokonaistuotanto kasvoi marraskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,9 prosenttia marraskuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2006, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 3,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 marraskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 3,7 prosenttia vuoden 2006 marraskuussa edellisvuoden marraskuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan alkutuotanto laski.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto kasvoi alkuperäisten sarjojen mukaan 4,6 prosenttia vuoden 2005 marraskuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat 6 prosenttia ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus prosentin. Energiahuolto kasvoi 19 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät 4 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski 4 prosenttia vuoden 2005 marraskuusta.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 6 prosenttia. Autokauppa kasvoi 2 prosenttia, tukkukauppa 7 ja vähittäiskauppa 5 prosenttia.

Liikenne lisääntyi 5 prosenttia, rakentaminen prosentin ja muiden palvelutoimialojen tuotanto 3 prosenttia. Alkutuotanto laski 7 prosenttia edellisvuoden vastinkuukaudestaan.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu keväällä 2006 kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2006, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 17.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. marraskuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/11/ktkk_2006_11_2007-01-17_tie_001.html