Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 15.5.2007

Kokonaistuotanto kasvoi maaliskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,3 prosenttia maaliskuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2007, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 0,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 maaliskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,7 prosenttia vuoden 2007 maaliskuussa edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan teollisuus laski. 2007 maaliskuussa oli yksi työpäivä vähemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotanto kasvoi 1,9 prosenttia vuotta aiemmasta.

 

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto laski alkuperäisten sarjojen mukaan 2,7 prosenttia vuoden 2006 maaliskuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus laskivat 5 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi prosentin vuoden 2006 maaliskuusta.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 4 prosenttia. Autokauppa kasvoi 9 prosenttia ja vähittäiskauppa 10 prosenttia. Tukkukauppa laski prosentin.

Rakentaminen lisääntyi 7 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto ja alkutuotanto kasvoivat molemmat 2 prosenttia vuoden 2006 maaliskuusta. Liikenne pysyi edellisvuoden vastinkuukauden tasollaan.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu keväällä 2006 kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2007, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 15.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. maaliskuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/03/ktkk_2007_03_2007-05-15_tie_001.html