Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 15.6.2007

Kokonaistuotanto laski huhtikuussa

Kokonaistuotannon määrä laski 0,3 prosenttia huhtikuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2007, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 3,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 huhtikuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 3,1 prosenttia vuoden 2007 huhtikuussa edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna. Vuoden 2007 huhtikuussa oli yksi työpäivä enemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotanto kasvoi 1,9 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto kasvoi alkuperäisten sarjojen mukaan 0,6 prosenttia vuoden 2006 huhtikuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät pysyivät edellisvuoden tasollaan, mutta sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus laski 5 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden mukaan lukien kemian tuotantomäärät kasvoivat 2 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto pysyi vuoden 2006 huhtikuun tasolla.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 5 prosenttia. Autokauppa kasvoi 14 prosenttia, tukkukauppa 4 ja vähittäiskauppa 3 prosenttia.

Rakentaminen lisääntyi 9 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto kasvoi 4 prosenttia ja liikenne 3 prosenttia vuoden 2006 huhtikuusta. Alkutuotanto pysyi edellisvuoden vastinkuukauden tasollaan.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu keväällä 2006 kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2007, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 15.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. huhtikuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/04/ktkk_2007_04_2007-06-15_tie_001.html