Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 17.7.2007

Kokonaistuotanto kasvoi toukokuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,3 prosenttia toukokuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan avulla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2007, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 2,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 toukokuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 2,3 prosenttia vuoden 2007 toukokuussa edellisvuoden toukokuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan teollisuus laski.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto laski teollisuustuotannon volyymi-indeksin alkuperäisten sarjojen mukaan 2,0 prosenttia vuoden 2006 toukokuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät laskivat 4 prosenttia sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus laski 3 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden mukaan lukien kemian tuotantomäärät laskivat 3 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi 5 prosenttia vuoden 2006 toukokuun tasolta.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 4 prosenttia. Autokauppa ja tukkukauppa kasvoivat molemmat 4 prosenttia ja vähittäiskauppa 5 prosenttia.

Rakentaminen lisääntyi 8 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto kasvoi 4 prosenttia ja liikenne 2 prosenttia vuoden 2006 toukokuusta. Alkutuotanto kasvoi 19 prosenttia hakkuiden lisääntyessä 37 prosenttia vuoden 2006 toukokuusta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu keväällä 2006 kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan nopean tuotantoaikataulun takia osa teollisuuden palveluista jää siinä kuvaamatta.

 

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2007, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 17.7.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. toukokuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/05/ktkk_2007_05_2007-07-17_tie_001.html