Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 14.8.2007

Kokonaistuotanto kasvoi kesäkuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,3 prosenttia kesäkuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan avulla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2007, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 1,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 kesäkuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 1,6 prosenttia vuoden 2007 kesäkuussa edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna. Vuoden 2007 kesäkuussa oli yksi työpäivä vähemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotanto kasvoi 2,7 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto laski teollisuustuotannon volyymi-indeksin alkuperäisten sarjojen mukaan 1,6 prosenttia vuoden 2006 kesäkuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat 2 prosenttia ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus prosentin. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski neljä prosenttia.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 3 prosenttia. Autokauppa kasvoi 2 prosenttia, tukkukauppa prosentin ja vähittäiskauppa 6 prosenttia.

Rakentaminen lisääntyi 4 prosenttia. Alkutuotanto kasvoi 11 prosenttia hakkuiden lisääntyessä 22 prosenttia vuoden 2006 kesäkuusta. Muiden palvelutoimialojen tuotanto kasvoi 4 prosenttia mutta liikenne laski 2 prosenttia edellisvuoden vastinkuukaudesta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu keväällä 2006 kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan nopean tuotantoaikataulun takia osa teollisuuden palveluista jää siinä kuvaamatta.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2007, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 14.8.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. kesäkuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/06/ktkk_2007_06_2007-08-14_tie_001.html