Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 13.11.2007

Kokonaistuotanto kasvoi syyskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,3 prosenttia syyskuussa edelliskuukaudesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetusta sarjasta.

Koska kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskentamenetelmä säilyi ennallaan, kun kansantalouden tilinpidon neljännes- ja vuositilinpidon bruttokansantuotteen (BKT) laskentamenetelmä uudistettiin vuonna 2006, kokonaistuotannon kuukausikuvaajan sarjat eivät enää ole suoraan vertailukelpoisia toimialoittaisen arvonlisän (BKT) kanssa. Ne kuvaavat pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2007, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 1,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 syyskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 1,7 prosenttia vuoden 2007 syyskuussa edellisvuoden syyskuuhun verrattuna. Vuoden 2007 syyskuussa1) oli yksi työpäivä vähemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotanto kasvoi 2,9 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto laski teollisuustuotannon volyymi-indeksin alkuperäisten sarjojen mukaan 0,8 prosenttia vuoden 2006 syyskuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät laskivat prosentin ja sen alatoimialan elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 6 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski prosentin. Energiahuolto pieneni 9 prosenttia, mutta muu tehdasteollisuus, mukaan lukien kemia kasvoi 3 prosenttia vuoden 2006 syyskuusta.

Kaupan myyntimäärät pysyivät edellisvuoden tasollaan. Autokauppa laski prosentin ja tukkukauppa 2 prosenttia. Vähittäiskauppa kasvoi 3 prosenttia.

Rakentaminen lisääntyi 4 prosenttia. Alkutuotanto kasvoi 9 prosenttia hakkuiden lisääntyessä 16 prosenttia vuoden 2006 syyskuusta. Muiden palvelutoimialojen tuotanto kasvoi 5 prosenttia, mutta liikenne laski 3 prosenttia edellisvuoden vastinkuukaudesta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu keväällä 2006 kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan nopean tuotantoaikataulun takia osa teollisuuden palveluista jää siinä kuvaamatta.

1) Korjattu 13.11.2007 klo 12.30. Oli aiemmin heinäkuussa.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2007, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 13.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. syyskuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/09/ktkk_2007_09_2007-11-13_tie_001.html