Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 18.12.2007

Kokonaistuotanto laski lokakuussa

Kokonaistuotannon määrä laski 0,3 prosenttia lokakuussa edelliskuukaudesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetusta sarjasta.

Koska kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskentamenetelmä säilyi ennallaan, kun kansantalouden tilinpidon neljännes- ja vuositilinpidon bruttokansantuotteen (BKT) laskentamenetelmä uudistettiin vuonna 2006, kokonaistuotannon kuukausikuvaajan sarjat eivät enää ole suoraan vertailukelpoisia toimialoittaisen arvonlisän (BKT) kanssa. Ne kuvaavat pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2007, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 2,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 lokakuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 2,7 prosenttia vuoden 2007 lokakuussa edellisvuoden lokakuuhun verrattuna. Vuoden 2007 lokakuussa oli yksi työpäivä enemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Työpäiväkorjattuna kokonaistuotanto kasvoi 1,5 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto pysyi teollisuustuotannon volyymi-indeksin alkuperäisten sarjojen mukaan edellisvuoden tasollaan. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät laskivat prosentin ja sen alatoimialan elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 4 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski 4 prosenttia. Energiahuolto pieneni prosentin, mutta muu tehdasteollisuus, mukaan lukien kemia kasvoi 3 prosenttia vuoden 2006 lokakuusta.

Kaupan myyntimäärät kasvoivat 6 prosenttia. Autokauppa kasvoi 9, tukkukauppa 5 ja vähittäiskauppa 7 prosenttia edellisvuodesta.

Rakentaminen lisääntyi 5 prosenttia. Alkutuotanto kasvoi 9 prosenttia hakkuiden lisääntyessä 12 prosenttia vuoden 2006 lokakuusta. Muiden palvelutoimialojen tuotanto kasvoi 4 prosenttia. Liikenne pysyi edellisvuoden vastinkuukauden tasollaan.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu keväällä 2006 kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan nopean tuotantoaikataulun takia osa teollisuuden palveluista jää siinä kuvaamatta.

 

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2007, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 18.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. lokakuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/10/ktkk_2007_10_2007-12-18_tie_001.html