Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 16.1.2008

Kokonaistuotanto kasvoi marraskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,1 prosenttia marraskuussa edelliskuukaudesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetusta sarjasta.

Koska kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskentamenetelmä säilyi ennallaan, kun kansantalouden tilinpidon neljännes- ja vuositilinpidon bruttokansantuotteen (BKT) laskentamenetelmä uudistettiin vuonna 2006, kokonaistuotannon kuukausikuvaajan sarjat eivät enää ole suoraan vertailukelpoisia toimialoittaisen arvonlisän (BKT) kanssa. Ne kuvaavat pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2007, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 1,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 marraskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 1,5 prosenttia vuoden 2007 marraskuussa edellisvuoden marraskuuhun verrattuna. Kuudesta päätoimialasta teollisuus ja liikenne laskivat.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto laski teollisuustuotannon volyymi-indeksin alkuperäisten sarjojen mukaan 1,4 prosenttia vuoden 2006 marraskuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät laskivat 5 prosenttia ja sen alatoimialan elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 14 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski prosentin. Energiahuolto kasvoi 4 prosenttia ja muu tehdasteollisuus, mukaan lukien kemia kasvoi 2 prosenttia vuoden 2006 marraskuusta.

Kaupan myyntimäärät kasvoivat 3 prosenttia. Autokauppa väheni 16 prosenttia, mutta tukkukauppa ja vähittäiskauppa kasvoivat molemmat 6 prosenttia edellisvuodesta.

Rakentaminen lisääntyi prosentin. Alkutuotanto kasvoi 5 prosenttia hakkuiden lisääntyessä 9 prosenttia vuoden 2006 marraskuusta. Muiden palvelutoimialojen tuotanto kasvoi 4 prosenttia. Liikenne laski prosentin.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Kansantalouden tilinpidossa on uudistettu keväällä 2006 kiinteähintaisen laskennan menetelmiä. Käypähintaiset tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla siirryttiin kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskennan menetelmä pidettiin ennallaan, joten se kuvaa pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä. Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan nopean tuotantoaikataulun takia osa teollisuuden palveluista jää siinä kuvaamatta.

 

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2007, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 16.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. marraskuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/11/ktkk_2007_11_2008-01-16_tie_001.html