Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 14.2.2008

Kokonaistuotanto laski joulukuussa

Kokonaistuotannon määrä laski joulukuussa 0,7 prosenttia edelliskuukaudesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetusta sarjasta.

Koska kokonaistuotannon kuukausikuvaajan laskentamenetelmä säilyi ennallaan, kun kansantalouden tilinpidon neljännes- ja vuositilinpidon bruttokansantuotteen (BKT) laskentamenetelmä uudistettiin vuonna 2006, kokonaistuotannon kuukausikuvaajan sarjat eivät enää ole suoraan vertailukelpoisia toimialoittaisen arvonlisän (BKT) kanssa. Ne kuvaavat pikemminkin tuotoksen kehitystä kuin uudistetun tilinpidon arvonlisäyksen kehitystä.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan vuoden 2007 tiedot on tarkistettu uudistetun teollisuuden volyymi-indeksin mukaiseksi.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2007, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 2,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 joulukuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 2,3 prosenttia vuoden 2007 joulukuussa edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Kuudesta päätoimialasta neljä nousi, kauppa ja liikenne pysyivät vuoden 2006 joulukuun tasolla.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto nousi uudistetun(*) teollisuustuotannon volyymi-indeksin alkuperäisten sarjojen mukaan 2,6 prosenttia vuoden 2006 joulukuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät nousivat 4 prosenttia ja sen alatoimialan elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 14 prosenttia. Energiahuolto kasvoi 10 prosenttia mutta puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski 3 prosenttia vuoden 2006 joulukuusta.

Kaupan kokonaismyyntimäärät pysyivät vuoden 2006 joulukuun tasolla. Autokauppa väheni jo toista kuukautta peräjälkeen 12 prosenttia. Sen sijaan tukkukauppa kasvoi 2 ja vähittäiskauppa 3 prosenttia edellisvuodesta.

Rakentamisen kasvuvauhti hidastui prosenttiin. Alkutuotanto kasvoi 2 ja muiden palvelutoimialojen tuotanto 4 prosenttia. Liikenne pysyi edellisvuoden vastinkuukauden tasollaan.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

(*) Nyt julkistetussa teollisuustuotannon volyymi-indeksissä on otettu soveltuvin osin käyttöön tuotannon arvotietoja vuodelle 2007. Tämä on myös mahdollistanut teollisuusyritysten tuottamien palveluiden sisällyttämisen tilastoon aiempaa kattavammin. Palvelut voivat sisältää paitsi ns. teollisia palveluita (korjaus, huolto ja asennus) myös muita palveluita kuten tutkimus- ja kehittämispalvelut, hallintopalvelut, rojalti- ja lisenssitulot ja välityspalvelut. Lisätietoja: http://tilastokeskus.fi/org/tilastokeskus/tkhankkeet_teollisuus.html.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2007, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 14.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. joulukuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/12/ktkk_2007_12_2008-02-14_tie_001.html