Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2020, syyskuu

Palkkasumma kasvoi joulu-helmikuussa 5 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli helmikuuhun 2005 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 5 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli nopeampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin vastaava muutos oli 3,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 12/2004-2/2005 ja 12/2003-2/2004, %

kuva

Palkkasumman kasvu viimevuotista hitaampaa julkisella sektorilla, rahoitustoiminnassa sekä yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli joulu-helmikuussa 4,6 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli nopeampaa vuoden takaiseen verrattuna, jolloin vastaava muutos oli 2,4 prosenttia. Palkkasumma kasvoi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla paitsi kaivostoiminnassa ja louhinnassa, jossa se väheni prosentin. Eniten kasvua kertyi elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa sekä kemianteollisuudessa, joissa molemmissa palkkasumma kasvoi 7 prosenttia.

Rakennusyritysten palkkasumma kohosi 8,8 prosenttia. Kasvu muodostui talonrakentamisen yli 9 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 7 prosentin lisäyksestä. Kasvu oli nopeampaa kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin palkkasumma kohosi 5,9 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi joulu-helmikuussa 5,9 prosenttia. Kasvu oli nopeampaa vuodentakaiseen verrattuna, jolloin lisäystä oli 4,1 prosenttia. Kaupan alatoimialoista kasvoi eniten autokauppa, 9 prosenttia. Tukkukaupassa kasvua kertyi 6 prosenttia ja vähittäiskaupassa 5 prosenttia.

Julkisella sektorilla ja yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasumman kasvu on hidastunut edellisvuoteen verrattuna. Julkisella sektorilla palkkasumma kohosi joulu-helmikuussa 3,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa vastaava muutos oli 8,2 prosenttia. Yksityisessä koulutuksessa palkkasumma kasvoi 5,8 prosenttia ja rahoitustoiminnassa kasvua kertyi 1,2 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi joulu-helmikuussa 5,4 prosenttia. Kasvua kertyi alatoimialoista eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 8 prosenttia. Muissa yhteiskunnallisissa palveluissa palkkasumma kasvoi lähes 5 prosenttia ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä kuljetuksessa, varastoinnissa ja tietoliikenteessä palkkasumma kohosi 3 prosenttia.

Palkkasumma kasvu lisääntynyt vuoden 2004 loppua kohden

Palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti erityisesti maaliskuussa maksetut tulospalkkiot. Palkkasumman loppuvuodesta kiihtynyt kasvu näyttäisi johtuvan työllisten määrän lisäyksestä. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä, ja kasvu jatkui selkeänä myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

kuva

Työlliset: Työvoimatutkimus 2004, joulukuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2004, 4. neljännes.


Päivitetty 14.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. helmikuu 2005, Palkkasumma kasvoi joulu-helmikuussa 5 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2005/02/ktps_2005_02_2005-04-14_kat_001.html