Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2019, marraskuu

Palkkasumma kasvoi 4,9 prosenttia marras-tammikuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2006 tammikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 4,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona, jolloin vastaava muutos oli 4,7 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 11/2005-1/2006 ja 11/2004-1/2005, %

Palkkasumman kasvu hidastui teollisuudessa, julkisella sektorilla, sekä yksityisessä koulutuksessa

Teollisuuden palkkasumma oli edellisellä marras-tammikuussa ajanjaksolla 3,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana jaksona, jolloin kasvua oli 4 prosenttia. Palkkasumma kohosi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla paitsi tekstiilien ja tekstiilituotteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistuksessa, jossa palkkasumma pysyi vuotta aiemmalla tasolla. Eniten kasvua kertyi metallien valmistuksessa (8 %) sekä autojen ja perävaunujen valmistuksessa (7 %).

Rakennusyritysten palkkasumman 8,3 prosentin lisäys marras-tammikuussa koostui talonrakentamisen vajaan 8 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 11 prosentin kasvusta. Rakentamisen kasvu oli nopeampaa kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin palkkasumma kohosi 8 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma oli marras-tammikuussa 5,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu oli hivenen nopeampaa vuodentakaiseen verrattuna, jolloin lisäystä oli 5,5 prosenttia. Kaupan alatoimialoista kasvua oli edelleen eniten autokaupassa, 7 prosenttia. Tukkukaupassa lisäystä kertyi vajaat 5 prosenttia ja vähittäiskaupassa yli 6 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi 3,9 prosenttia marras-tammikuun ajanjaksolla, kun edellisvuoden vastaava muutos oli 4,2 prosenttia. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasummaa kertyi 8,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja yksityisessä koulutuksessa 4,3 prosenttia. Rahoitustoiminnassa kasvua kertyi 3,4 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kohosi marras-tammikuussa 6,1 prosenttia. Kasvu kiihtyi vuotta aiemmasta, jolloin palkkasumma kasvoi 5,1 prosenttia. Kasvua kertyi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 9 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 6 prosenttia, muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa 4 ja kuljetusalalla 3 prosenttia.

Palkkasumman kasvu vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä hieman koko vuotta hitaampaa

Palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti, erityisesti maaliskuussa maksetut, tulospalkkiot. Vuoden 2005 ensimmäisellä vuosipuoliskolla palkkasumma kasvoi 4 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä peräti 5,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Kolmannella neljänneksellä palkkasumman kasvua kiihdytti syyskuussa maksetut tulospalkkiot. Viimeisellä neljänneksellä palkkasumma oli 4,2 prosenttia vuoden 2004 vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä, ja kasvu on jatkunut myös vuoden 2005 aikana, kiihtyen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ansiotasoindeksin kehitys on pysynyt jo pitkään tasaisena hieman alle 4 prosentin kasvussa.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työlliset: Työvoimatutkimus 2005, joulukuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2005, 4. neljännes.

 

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mark Rantala (09) 1734 3552, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 14.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. tammikuu 2006, Palkkasumma kasvoi 4,9 prosenttia marras-tammikuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2006/01/ktps_2006_01_2006-03-14_kat_001.html