Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2019, marraskuu

Palkkasumma kasvoi 3,6 prosenttia helmi-huhtikuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2006 helmi-huhtikuussa 3,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu hidastui vuotta aiemmasta, jolloin vastaava muutos oli 5 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 02/2006-04/2006 ja 02/2005-04/2005, %

Palkkasumman kasvoi kaikilla talouden päätoimialoilla

Teollisuuden palkkasumma oli helmi-huhtikuussa 2,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin, jolloin vastaava muutos oli 5,2 prosenttia. Eniten kasvua kertyi autojen ja perävaunujen valmistuksessa, jossa palkkasumman lisäys oli 8 prosenttia. Suurin palkkasumman vähennys oli metallien jalostuksessa sekä puu- ja paperiteollisuudessa (-2 %).

Rakennusyritysten palkkasumman 7,9 prosentin kohoaminen helmi-huhtikuussa koostui talonrakentamisen reilun 8 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen vajaan 6 prosentin kasvusta. Kasvun taustalla on toimialan suotuisa työllisyyskehitys. Rakentamisen kasvu oli jonkin verran nopeampaa kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin palkkasumma kohosi 6,6 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma oli helmi-huhtikuussa 4,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Edellisen vuoden vastaavalla jaksolla kasvua kertyi 5,7 prosenttia. Kaupan alatoimialoista kasvua oli eniten auto- sekä vähittäiskaupassa, joissa molemmissa palkkasumma kohosi 5 prosenttia. Tukkukaupassa lisäystä kertyi 3 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi 2,9 prosenttia helmi-huhtikuun jaksolla, kun edellisvuoden vastaava muutos oli 3,8 prosenttia. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasummaa kertyi 6,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja yksityisessä koulutuksessa 2,7 prosenttia. Rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvu kiihtyi huomattavasti edellisvuodesta ollen helmi-huhtikuussa 7,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Toimialan palkkasumman kasvua kiihdyttivät helmi-maaliskuussa useissa yrityksissä maksetut tulospalkkiot.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kohosi helmi-huhtikuussa 4,3 prosenttia. Kasvu hidastui vuotta aiemmasta, jolloin palkkasumma kasvoi 5,8 prosenttia. Kasvua kertyi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 8 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 4 prosenttia, muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa 3 ja kuljetusalalla palkkasumma pysyi ennallaan.

Työllisyyden parantuminen vauhdittaa palkkasummien kasvua

Työllisyys kääntyi nousuun vuoden 2004 kolmannella vuosineljänneksellä ja kasvu on kiihtynyt ollen 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Parantunut työllisyystilanne näkyy myös palkkasummien kehityksessä. Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä ja vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumman kasvua kiihdyttivät tulospalkkiot. Vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ansiotasoindeksin kasvu hidastui aiemmasta.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työvoimatutkimus 2006, maaliskuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2006, 1. neljännes.


Päivitetty 12.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. huhtikuu 2006, Palkkasumma kasvoi 3,6 prosenttia helmi-huhtikuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2006/04/ktps_2006_04_2006-06-12_kat_001.html