Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2019, marraskuu

Palkkasumma kasvoi 4,7 prosenttia syys-marraskuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2006 syys-marraskuussa 4,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu hidastui edellisvuodesta, jolloin syys-marraskuun muutos oli 5,6 prosenttia.

Palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Nopeinta kasvu oli yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa, jossa palkkasumma oli elo-lokakuussa 8,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Palkkasumma kasvoi ripeästi myös rakentamisessa (7,6 %), muissa palveluissa (6,3 %) ja rahoitustoiminnassa (5,7 %). Hitainta kasvu oli teollisuudessa (2,4 %).

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 09/2006-11/2006 ja 09/2005-11/2005, %

Palkkasumman kasvu hidastui teollisuudessa

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli syys-marraskuussa 2,4 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvu hidastui selvästi verrattuna vuoden 2005 syys-marraskuuhun, jolloin teollisuuden palkkasumma nousi 5,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Nopeimmin kasvaneita toimialoja olivat autojen ja perävaunujen valmistus (11,1 %), kaivostoiminta ja louhinta (7,0 %), koneiden ja laitteiden valmistus (6,2 %) sekä metallituotteiden valmistus (5,7 %). Palkkasumma supistui elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa (-0,8 %) sekä metallien jalostuksessa (-0,6 %).

Rakentamisen palkkasumma kohosi syys-marraskuussa 7,6 prosenttia. Kasvu hidastui verrattuna vuoden 2005 vastaavaan ajanjaksoon, jolloin palkkasumma oli 8,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu muodostui talonrakentamisen 7,8 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 7,0 prosentin muutoksista.

Kaupan toimialalla palkkasumma oli syys-marraskuussa 5,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Edellisen vuoden vastaavalla jaksolla kasvua kertyi 5,5 prosenttia. Kaupan alatoimialoista kasvoi eniten vähittäiskauppa (5,6 %). Tukkukaupassa palkkasumma kohosi 5,1 prosenttia ja autokaupassa 5,0 prosenttia vuotta aiemmasta.

Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi 3,4 prosenttia syys-marraskuussa, kun edellisvuoden vastaava muutos oli 4,5 prosenttia. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasumma oli 8,7 prosenttia ja yksityisessä koulutuksessa 5,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvu kiihtyi edellisvuodesta ollen elo-lokakuussa 5,7 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kohosi syys-marraskuussa 6,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu oli hieman hitaampaa kuin vuoden 2005 vastaavana ajanjaksona, jolloin palkkasumma kohosi 6,6 prosenttia. Palveluiden alatoimialoista kasvoi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut (8,9 %). Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 7,2 prosenttia, muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa 4,1 prosenttia sekä kuljetuksessa, varastoinnissa ja tietoliikenteessä 3,0 prosenttia.

Palkkasumman kasvu hidastui ansiotason ja työllisyyden noususta huolimatta

Työllisyys kääntyi nousuun vuoden 2004 kolmannella vuosineljänneksellä ja kasvu on pysynyt vakaana ollen 2006 kolmannella vuosineljänneksellä 2,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Ansiotasoindeksin kasvu on pysynyt pitkään noin 4 prosentin tuntumassa, mutta vuoden 2006 aikana ansiotason kasvu on ollut hieman hitaampaa.

Työllisyystilanteen parantuminen on näkynyt palkkasummien kehityksessä vuoden 2006 toiselle neljännekselle asti. Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä palkkasumman kasvu hidastui vaikka työllisten määrän kasvu ja ansiotason nousu nopeutuivat. Palkkasumman kasvukehityksen poikkeaminen ansiotasosta ja työllisten määrästä voi selittyä erilaisilla tilastointitavoilla.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työvoimatutkimus 2006, syyskuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2006, 3. neljännes.


Päivitetty 17.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. marraskuu 2006, Palkkasumma kasvoi 4,7 prosenttia syys-marraskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2006/11/ktps_2006_11_2006-01-17_kat_001.html