Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2018, syyskuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3 (vain suomeksi).

Palkkasumman vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2018-01-12)
Koko talous (A-X) 06/2017 2,7 2,4 -0,3
07/2017 -1,3 -1,6 -0,3
08/2017 2,8 2,6 -0,2
09/2017 2,6 2,2 -0,4
10/2017 3,1 3,3 0,2
Teollisuus (BCDE) 06/2017 6,2 6,1 -0,1
07/2017 -2,2 -2,4 -0,2
08/2017 2,2 2,0 -0,2
09/2017 0,9 0,8 -0,1
10/2017 2,8 2,8 0,0
Rakentaminen (F) 06/2017 15,2 14,3 -0,9
07/2017 -2,1 -3,0 -0,9
08/2017 8,3 7,6 -0,7
09/2017 5,8 4,7 -1,1
10/2017 5,7 5,9 0,2
Kauppa (G) 06/2017 2,7 1,5 -1,2
07/2017 0,6 -0,4 -1,0
08/2017 1,2 0,8 -0,4
09/2017 1,6 1,2 -0,4
10/2017 1,8 1,8 0,0
Muut palvelut (HIJLMNRS) 06/2017 5,6 5,5 -0,1
07/2017 2,9 2,3 -0,6
08/2017 5,2 5,0 -0,2
09/2017 5,1 4,6 -0,5
10/2017 5,2 5,6 0,4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 06/2017 1,9 1,4 -0,5
07/2017 2,4 1,6 -0,8
08/2017 2,5 2,2 -0,3
09/2017 8,9 8,3 -0,6
10/2017 1,4 1,1 -0,3
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 06/2017 -1,0 -0,8 0,2
07/2017 -2,4 -2,4 0,0
08/2017 -0,5 -0,2 0,3
09/2017 -0,5 -0,3 0,2
10/2017 -0,6 -0,3 0,3
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 06/2017 3,9 3,3 -0,6
07/2017 2,4 1,8 -0,6
08/2017 1,4 0,8 -0,6
09/2017 2,7 1,2 -1,5
10/2017 4,1 3,3 -0,8
Julkinen sektori (OPQ) 06/2017 -5,2 -5,3 -0,1
07/2017 -5,7 -5,6 0,1
08/2017 0,3 0,3 0,0
09/2017 0,2 0,2 0,0
10/2017 1,4 1,4 0,0
Yksityinen sektori 06/2017 7,1 6,7 -0,4
07/2017 0,8 0,3 -0,5
08/2017 4,5 4,2 -0,3
09/2017 3,9 3,3 -0,6
10/2017 4,6 4,7 0,1
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Revisio kuvaa ensimmäisen ja uusimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Palkkasumman pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Koko talous (A-X) 2014 -0,7 0,7
2015 -0,7 0,7
2016 -0,5 0,6
Teollisuus (BCDE) 2014 -0,2 0,4
2015 -0,2 0,2
2016 -0,2 0,3
Rakentaminen (F) 2014 -2,0 2,0
2015 -1,7 1,7
2016 -1,2 1,5
Kauppa (G) 2014 -0,7 0,7
2015 -0,8 0,8
2016 -0,7 0,9
Muut palvelut (HIJLMNRS) 2014 -0,8 0,8
2015 -1,1 1,1
2016 -0,7 0,9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2014 -0,3 0,8
2015 -0,4 0,5
2016 -0,5 0,7
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 2014 -0,1 0,5
2015 -0,6 0,6
2016 -0,1 0,5
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 2014 -0,6 0,6
2015 -0,8 0,8
2016 -0,9 1,2
Julkinen sektori (OPQ) 2014 0,0 0,1
2015 -0,3 0,3
2016 0,0 0,2
Yksityinen sektori 2015 -0,8 0,8
2016 -0,5 0,8
1) Vuosien 2014 ja 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna. Vuoden 2016 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Vuosien 2014 ja 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista. Vuoden 2016 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. marraskuu 2017, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.12.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/11/ktps_2017_11_2018-01-12_rev_001_fi.html