Liitekuvio 4. Kuolleiden naisten määrä 55–79 –vuotiaana ikäryhmittäin 2011 ja 2012, promillea

Liitekuvio 4. Kuolleiden naisten määrä 55–79 –vuotiaana ikäryhmittäin 2011 ja 2012, promillea

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Saari 09 1734 3401, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. 2012, Liitekuvio 4. Kuolleiden naisten määrä 55–79 –vuotiaana ikäryhmittäin 2011 ja 2012, promillea . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kuol/2012/kuol_2012_2013-04-12_kuv_004_fi.html