Liitekuvio 1. Kuolleet ikäryhmittäin sukupuolen mukaan 2014

Liitekuvio 1. Kuolleet ikäryhmittäin sukupuolen mukaan 2014

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Saari 029 551 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 14.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. 2014, Liitekuvio 1. Kuolleet ikäryhmittäin sukupuolen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kuol/2014/kuol_2014_2015-04-14_kuv_001_fi.html