Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100

Indeksi 2010=100 Pisteluku 2014:10 2014:09 2013:10 2014:09 - 2014:10 % 2013:10 - 2014:10 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 112,7 112,6 112,2 0,0 0,4
Pohjarakenteet 108,7 108,7 110,0 0,0 -1,2
Maarakenteet 112,5 112,5 111,6 0,0 0,8
Kalliorakenteet 113,9 114,1 112,3 -0,2 1,4
Päällysteet 116,7 116,8 118,2 -0,1 -1,3
Kunnallistekniset järjestelmät 112,3 111,8 112,0 0,4 0,2
Betonirakenteet 115,0 114,7 112,3 0,2 2,4
Tekniset ja muut järjestelmät 106,4 106,3 105,9 0,1 0,4
Murskaustyöt 1) 111,4 111,9 112,3 -0,5 -0,8
Teiden ylläpito 1) 112,7 112,5 111,5 0,2 1,1
Katujen ylläpito 1) 112,8 112,7 111,7 0,0 0,9
Ratojen ylläpito 1) 111,5 111,8 111,1 -0,2 0,4
Ylläpito yhteensä 1) 112,5 112,4 111,5 0,0 0,9
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 18.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. lokakuu 2014, Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2014/10/maku_2014_10_2014-11-18_tau_001_fi.html