Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100

Indeksi 2000=100 Pisteluku 2014:10 2014:09 2013:10 2014:09 - 2014:10 % 2013:10 - 2014:10 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 158,8 158,7 158,1 0,0 0,4
Pohjarakennustyöt 136,0 136,0 137,7 0,0 -1,2
Maarakennustyöt 161,7 161,7 160,4 0,0 0,8
Kalliorakennustyöt 157,5 157,7 155,3 -0,2 1,4
Murskaustyöt 155,0 155,8 156,3 -0,5 -0,8
Päällystystyöt 172,7 172,8 174,9 -0,1 -1,3
Vesihuoltotyöt 153,9 153,3 153,6 0,4 0,2
Sillanrakennustyöt 168,9 168,6 165,0 0,2 2,4
Hoito ja kunnossapito 1) 162,5 162,2 160,8 0,2 1,1
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 18.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. lokakuu 2014, Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2014/10/maku_2014_10_2014-11-18_tau_005_fi.html