Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2019, joulukuu

Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100

Indeksi 2005=100 Pisteluku 2014:12 2014:11 2013:12 2014:11 - 2014:12 % 2013:12 - 2014:12 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 135,2 136,6 137,2 -1,0 -1,5
Pohjarakenteet 123,2 123,6 125,0 -0,3 -1,4
Maarakenteet 135,6 136,5 135,1 -0,6 0,4
Kalliorakenteet 136,5 136,7 134,6 -0,2 1,4
Päällysteet 146,1 151,9 162,3 -3,9 -10,0
Kunnallistekniset järjestelmät 131,7 133,1 134,0 -1,1 -1,7
Betonirakenteet 136,4 136,8 134,2 -0,3 1,6
Muut tekniset järjestelmät 121,8 122,3 122,5 -0,4 -0,5
Murskaustyöt 1) 129,5 131,7 133,3 -1,7 -2,9
Kunnossapito 1) 136,8 137,2 135,6 -0,3 0,9
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. joulukuu 2014, Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2014/12/maku_2014_12_2015-01-19_tau_003_fi.html