Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100

Indeksi 2000=100 Pisteluku 2015:01 2014:12 2014:01 2014:12 - 2015:01 % 2014:01 - 2015:01 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 154,9 156,1 159,6 -0,7 -2,9
Pohjarakennustyöt 135,9 135,6 138,2 0,2 -1,7
Maarakennustyöt 160,8 160,8 161,6 0,0 -0,5
Kalliorakennustyöt 158,1 157,4 156,9 0,4 0,7
Murskaustyöt 151,9 152,1 157,1 -0,2 -3,4
Päällystystyöt 150,5 159,0 177,2 -5,3 -15,0
Vesihuoltotyöt 150,7 151,5 155,1 -0,5 -2,9
Sillanrakennustyöt 167,3 167,5 166,7 -0,1 0,4
Hoito ja kunnossapito 1) 162,0 161,8 161,6 0,1 0,3
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 18.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. tammikuu 2015, Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/01/maku_2015_01_2015-02-18_tau_005_fi.html