Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100

Indeksi 2005=100 Pisteluku 2015:02 2015:01 2014:02 2015:01 - 2015:02 % 2014:02 - 2015:02 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 133,9 134,2 138,0 -0,3 -3,0
Pohjarakenteet 123,9 123,5 125,7 0,3 -1,4
Maarakenteet 136,5 135,6 136,3 0,6 0,2
Kalliorakenteet 137,5 137,1 136,0 0,3 1,1
Päällysteet 131,5 138,2 161,4 -4,9 -18,5
Kunnallistekniset järjestelmät 131,9 131,0 134,6 0,7 -2,0
Betonirakenteet 135,8 136,2 135,6 -0,3 0,1
Muut tekniset järjestelmät 121,9 121,6 123,4 0,2 -1,2
Murskaustyöt 1) 131,2 129,2 133,8 1,6 -1,9
Kunnossapito 1) 137,2 137,0 136,6 0,1 0,4
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 18.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. helmikuu 2015, Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/02/maku_2015_02_2015-03-18_tau_003_fi.html