Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 2. M-, K-, S- ja H-indeksit 2010=100

Indeksi 2010=100 Pisteluku 2015:03 2015:02 2014:03 2015:02 - 2015:03 % 2014:03 - 2015:03 %
M-indeksi, Kokonaisindeksi ilman betonirakenteita ja työvoimakustannuksia 110,4 108,9 114,3 1,5 -3,4
K-indeksi, Kalliorakenteiden indeksi ilman työvoimakustannuksia 117,9 117,3 115,7 0,5 1,9
S-indeksi, Betonirakenteiden indeksi ilman työvoimakustannuksia 115,4 114,5 115,6 0,7 -0,2
H-indeksi, Kunnossapidon indeksi ilman työvoimakustannuksia 113,5 112,9 112,4 0,5 1,0

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. maaliskuu 2015, Liitetaulukko 2. M-, K-, S- ja H-indeksit 2010=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/03/maku_2015_03_2015-04-20_tau_002_fi.html