Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100

Indeksi 2005=100 Pisteluku 2015:03 2015:02 2014:03 2015:02 - 2015:03 % 2014:03 - 2015:03 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 135,3 133,9 138,0 1,0 -2,0
Pohjarakenteet 123,6 123,9 125,1 -0,2 -1,2
Maarakenteet 136,9 136,5 136,2 0,3 0,5
Kalliorakenteet 138,0 137,5 136,1 0,3 1,4
Päällysteet 140,3 131,5 162,5 6,7 -13,7
Kunnallistekniset järjestelmät 132,2 131,9 134,0 0,3 -1,3
Betonirakenteet 136,5 135,8 136,2 0,5 0,2
Muut tekniset järjestelmät 122,1 121,9 123,3 0,2 -1,0
Murskaustyöt 1) 131,5 131,2 133,2 0,2 -1,3
Kunnossapito 1) 137,8 137,2 136,3 0,5 1,1
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. maaliskuu 2015, Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/03/maku_2015_03_2015-04-20_tau_003_fi.html