Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 4. M-, K-, S- ja H-indeksit 2005=100 (Korjattu 29.1.2016)

Korjattu 29.1.2016. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Indeksi 2005=100 Pisteluku 2015:04 2015:03 2014:04 2015:03 - 2015:04 % 2014:04 - 2015:04 %
M-indeksi, Kokonaisindeksi ilman betonirakenteita ja työvoimakustannuksia 135,5 136,0 140,2 -0,4 -3,4
K-indeksi, Kalliorakenteiden indeksi ilman työvoimakustannuksia 142,0 141,9 139,4 0,1 1,9
S-indeksi, Betonirakenteiden indeksi ilman työvoimakustannuksia 137,9 138,3 137,3 -0,3 0,5
H-indeksi, Kunnossapidon indeksi ilman työvoimakustannuksia 139,4 140,0 139,0 -0,5 0,2

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. huhtikuu 2015, Liitetaulukko 4. M-, K-, S- ja H-indeksit 2005=100 (Korjattu 29.1.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/04/maku_2015_04_2015-05-18_tau_004_fi.html